Profil Zadavatele - Město Petřvald - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60065320
Název profilu zadavatele: Město Petřvald (http://www.petrvald-mesto.cz)
profilu zadavatele: 00297593
« Zpět na vypsané VZ

Nákup elektřiny na Komoditní Burze PROFIT pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P13V00000022
 • Druh VZ
  Dodávky
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  jednací řízení bez uveřejnění
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele zákazníkovi s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění z napěťové hladiny NN od 1.1.2013 do 31.12.2014 v předpokládané výši 1 555,728 MWh (777,864 MWh/rok).
 • Předpokládaná hodnota
  1 811 590,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  12.6.2015 10:52:30
 • Poslední změna
  19.1.2017 12:42:04, Město Petřvald
 • Kontaktní osoba
  Šopová Marcela, tel: 596542915, sopova@petrvald-mesto.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)